ประวัติรถสามล้อ และประวัติบริษัท สามล้อไทย จำกัด

“รถสามล้อ” คันแรกได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็น “ตุ๊กตุ๊ก” จากนั่งท่องเที่ยวเนื่องจากเสียงของเครื่องยนต์มีลักษณะ “ตุ๊กตุ๊ก”นั่นเอง ผู้บุกเบิกนำรถสามล้อจากญี่ปุ่นเข้ามาประเทศไทยเมื่อประมาณ 45ปีก่อน ในประเทศไทยหนึ่งในพาหนะขนส่งแห่งชีวิต ที่ให้ความสะดวกคล่องแคล่ว คือ รถสามล้อ ตุ๊ก ตุ๊ก ซึ่งผลที่ตามมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วทุกเขตในไทย รถสามล้อจำนวนหลายคันก็ได้ถูกนำเข้ามาในช่วงเวลานี้ ผ่านไปหลายปี รถสามล้อ ตุ๊ก ตุ๊ก ซึ่งผลที่ตามมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วทุกเขตในไทย รถสามล้อจำนวนหลายคัน ก็ได้ถูกนำเข้ามาในช่วงเวลานี้ ผ่านไปหลายปี รถสามล้อ ตุ๊ก ตุ๊ก จึงกลายเป็นเหมือนสัญญลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของชาวต่างชาติ และก็เป็นพาหนะในเมืองที่นิยมมากที่สุด ในหมู่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทย เนื่องจากมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวและความสะดวกสบายนั่นเอง ภายหลังจากที่ญี่ปุ่นได้หยุดการผลิตรถสามล้อ ตุ๊ก ตุ๊ก เมื่อประมาณ 15-20ปีที่ผ่านมา แต่ความต้องการในสินค้าในช่วงนั้นมีเป็นจำนวนมาก จึงไม่สามารถที่จะสนองต่อตลาดในประเทศไทยได้

ด้วยวิสัยทัศน์อันโดเด่น คุณอนันต์ สุภัทรวณิช ซึ่งเป็นผู้คร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจค้าส่งอะไหล่และชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรม รถสามล้อ ตุ๊ก ตุ๊ก จึงได้ตัดสินใจสร้างโรงงานผลิตรถสามล้อ ตุ๊ก ตุ๊ก ฟอร์เวอร์ดเดอร์ จำกัด ซึ่งต่อมาเมื่อมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสำหรับธุรกิจนี้มากขึ้น บริษัทฯจึงได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารงานในรูปแบบครอบครัว มาสู่มาตรฐานการบริหารงานในรูปแบบบริษัทจำกัดอย่างเต็มตัว

โดยได้มีการจัดตั้งบริษัทในเครือคือ บริษัท ไทย ตุ๊ก ตุ๊ก มอเตอร์ จำกัด เพื่อดำเนินงานในด้านการผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้า รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้กับบริษัท ตุ๊ก ตุ๊ก ฟอร์เวอร์ดเดอร์ จำกัด เพื่อรองรับกับปริมาณความต้องการรถสามล้อ ตุ๊ก ตุ๊ก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์แบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น