กรมการขนส่งทางบก ทำงานได้ไวมาก บจก.สามล้อไทย ขอชมเชย

990

บริษัท สามล้อไทย จำกัด
ขอขอบพระคุณ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ขอบคุณเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ กรมการขนส่งทางบก ที่อนวยความสะดวกและทำงานได้อย่างรวดเร็ว ทางเราส่งเอกสารจดทะเบียนสามล้อไปโดยสามารถทำงานเสร็จภายใน 1 วัน ครับ บริษัท สามล้อไทย จำกัดขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ