รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า พลังงานสะอาดไร้มลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

254

รถตุ๊กตุ๊ก หรือเรียกอีกอย่างว่ารถสามล้อหรือแท็กซี่สามล้อ เป็นรูปแบบการขนส่งทั่วไปในหลายๆ ส่วนของโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย รถตุ๊กตุ๊กของไทยในปัจจุบันพัฒนามาเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบเดิม เพื่อลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าเหล่านี้มักมีชุดแบตเตอรี่อยู่บนรถและชาร์จโดยใช้เต้ารับไฟฟ้ามาตรฐาน สามารถวิ่งได้ในระยะทางที่กำหนด (ขึ้นอยู่กับขนาดแบตเตอรี่) ก่อนที่จะต้องชาร์จใหม่ ประโยชน์ของรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ได้แก่ :

รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า บจก.สามล้อไทย
รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า บจก.สามล้อไทย
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ำกว่า: รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามีต้นทุนเชื้อเพลิงต่ำกว่ารถตุ๊กตุ๊กที่ใช้น้ำมันแบบดั้งเดิม
  • ปรับปรุงคุณภาพอากาศ: รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองที่รถตุ๊กตุ๊กเป็นรูปแบบการขนส่งทั่วไป
  • มลพิษทางเสียงที่ลดลง: โดยทั่วไปแล้วรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจะเงียบกว่ารถตุ๊กตุ๊กทั่วไป ซึ่งช่วยลดมลพิษทางเสียงในเขตเมืองที่แออัดได้
  • การสนับสนุนจากรัฐบาล: รัฐบาลไทยหลายแห่งสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และองค์กรเอกชนหลายแห่งกำลังจัดหาโครงสร้างพื้นฐานในการชาร์จ ความช่วยเหลือทางการเงิน และแผนการอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการนำรถตุ๊ก-ตุ๊กไฟฟ้ามาใช้

ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเป็นไฟฟ้าอาจสูง แต่คาดว่าจะสามารถชำระคืนเมื่อเวลาผ่านไปด้วยต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำกว่าและแรงจูงใจจากรัฐบาล