รถสามล้อ ตุ๊ก ตุ๊ก รุ่นกระบะบรรทุก TT550 CPU (131x360x200)

3628

คุณลักษณะเฉพาะรุ่น
รูปแบบเป็นรถกระบะขนส่งเอนกประสงค์ ขนาดบรรทุกรวม 1 ตัน กระบะด้านข้างและด้านหลังรวมทั้งลูกกรงสามารถปิด-เปิด ได้อย่างสะดวก

ประเภทการใช้งาน
เหมาสำหรับใช้งานขนส่งสินค้า วัตถุดิบ สัมภาระต่าง ให้กับลูกค้า และยังเหมาะกับการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอีกด้วย

ประเภทกิจการ
เหมาะสำหรับธุรกิจเอกชนต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ธุรกิจแฟรนไชน์ขายสินค้าและอาหารต่างๆ ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร หน่วยงานราชการต่างๆ และสถาบันการศึกษา