รถสามล้อ ตุ๊ก ตุ๊ก รุ่นดับเพลิง FIR (131x360x180)

3333

คุณลักษณะเฉพาะรุ่น
รูปแบบเป็นรถสามล้อดับเพลิง สามารถติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงได้ทั้งแบบฉีดน้ำและแบบสารเคมี อุปกรณ์หลักได้แก่ ถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว SOFTEX ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 4 ถัง ถังบรรจุน้ำดับเพลิง ขนาด 400 ลิตร แยกส่วนเป็นน้ำ 300 ลิตร และน้ำยา SOFTDROPS จำนวนปริมาณที่มากพอสำหรับใช้ผสมน้ำจากแหล่งน้ำสำรองได้อีกกว่า 1,300 ลิตร สามารถใช้ดับเพลิงได้นานถึงครึ่งชั่วโมง ปั๊มเครื่องยนต์สำหรับสูบส่วนผสมฉีดผ่านสายกำลัง 9 แรงม้า สายฉีดดับเพลิงขนาด 3/4 นิ้ว ยาว 30 เมตร แรงดัน 4 บาร์ จำนวน 1 ชุด สำหรับอุปกรณ์เสริม ได้แก่ ไซเรน บันได ขวานดับเพลิง เบาะที่นั่งนักดับเพลิงท้ายรถ 2 ที่นั่ง (จำนวนผู้ปฏิบัติการดับเพลิงกับ ตุ๊ก ตุ๊ก ดับเพลิง 3 คน รวมคนขับ)

ประเภทการใช้งาน
เหมาะสำหรับใช้ในงานป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ ในพื้นที่แคบ หรือซอยเล็กๆ ตามหมู่บ้านหรือชุมชนต่างๆ เพราะสะดวกรวดเร็ว และคล่องตัวในการระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที

ประเภทกิจการ
เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา สำนักงานป้องกันภัยตามเขต และชุมชนทั่วไป