รถสามล้อ ตุ๊ก ตุ๊ก รุ่นขนปฏิกูลดัมพ์ TT550 GBD (141x380x200)

1487

คุณลักษณะเฉพาะรุ่น
รูปแบบเป็นรถบนส่งปฏิกูลต่างๆ แบบดัมพ์ ขนาดบรรทุก 1 ตัน เพิ่มความสะดวกต่างการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต่างๆ ด้วยไฮโดรลิกดัมพ์

ประเภทการใช้งาน
เหมาะสำหรับใช้ในงานขนส่งขยะ หรือสิ่งปฏิกูลต่างๆ ระหว่างอาคารภายในสำนักงานหรือพื้นที่ทำงาน

ประเภทกิจการ
เหมาะสำหรับธุรกิจเอกชนต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา