รถสามล้อ ตุ๊ก ตุ๊ก รุ่นกระบะดัมพ์ PUD (141x360x200)

2933

คุณลักษณะเฉพาะรุ่น
รูปแบบเป็นกระบะขนส่งเอนกประสงค์แบบดัมพ์ ขนาดบรรทุกรวม 1 ตัน เพิ่มความสะดวกต่างการขนถ่ายวัตถุดิบ หรือส่ิ่งของต่างๆ ด้วยไฮโดรลิกดัมพ์

ประเภทการใช้งาน
เหมาะสำหรับใช้ในงานขนส่งสินค้า วัตถุดิบ สัมภาระต่างๆ ให้กับลูกค้า และจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

ประเภทกิจการ
เหมาะสำหรับธุรกิจเอกชนต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา