รถสามล้อ ตุ๊ก ตุ๊ก ตู้บรรทุก-ฟู้ดทรัค TT550 LV (131x360x200)

12843

คุณลักษณะเฉพาะรุ่น
รูปแบบเป็นรถตู้ขนส่งเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุรวม 1 ตัน สามารถออกแบบตัวตู้บรรทุกได้หลายรูปแบบเพื่อรองรับการใช้งานประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทการใช้งาน
เหมาะสำหรับใช้ในงานส่งสินค้า วัตถุดิบ สัมภาระต่างๆ ให้กับลูกค้า และจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

ประเภทกิจการ
เหมาะสำหรับธุรกิจเอกชน โรงงานอุตสาหกรรทั่วไป ธุรกิจเฟรนไชน์ขายสินค้า และอาหาร ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา