โรงงานลำลูกกา โชว์ผลงานรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และแบตเตอร์รี่ลิเทียมจากเยอรมัน

2252

รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และแบตเตอร์รี่ลิเทียมจากเยอรมัน พร้อมกับทีมงานผู้บริหารโอสถานุเคราะห์