ธนาคารออมสินเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถตุ๊กตุ๊ก ที่ลำลูกกา ปทุมธานี

2002

เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถตุ๊กตุ๊ก ที่ลำลูกกา