ธนาคารออมสินเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถตุ๊กตุ๊ก ที่ลำลูกกา ปทุมธานี

1791

เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถตุ๊กตุ๊ก ที่ลำลูกกา