พิธีเปิดงานตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า 22,000 คัน

2545

กระทรวงพลังงานพิธีเปิดงานตุ๊กๆไฟฟ้า22,000คันโดยนำรถเก่ามาทดแทนเป็นรถตุ๊กๆไฟฟ้าโครงการ5ปี