EV TukTuk บริการรับผลิต จำหน่าย ให้เช่ารถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าสาธารณะ

บริษัท สามล้อไทย จำกัด EV TukTuk โรงงานผู้ผลิตรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

กรมการขนส่งทางบก ทำงานได้ไวมาก บจก.สามล้อไทย ขอชมเชย

บริษัท สามล้อไทย จำกัดขอขอบพระคุณ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ขอบคุณเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ กรมการขนส่งทางบก ที่อนวยความสะดวกและทำงานได้อย่างรวดเร็ว ทางเราส่งเอกสารจดทะเบียนสามล้อไปโดยสามารถทำงานเสร็จภายใน 1 วัน ครับ บริษัท สามล้อไทย จำกัดขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

จำหน่ายรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า จากโรงงานผู้ผลิต

ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต ท่านจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า และผู้โดยสารในยุคใหม่จะชอบรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามากกว่า

VDO.evtuktukok.com

เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท รถสามล้อไทย จำกัด

เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท รถสามล้อไทย จำกัด

กิจกรรมของบริษัท

กิจกรรมของบริษัท

การประชุมลูกค้าต่างประเทศ

การประชุมลูกค้าต่างประเทศ

พิธีเปิดงานตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า 22,000 คัน

กระทรวงพลังงานพิธีเปิดงานตุ๊กๆไฟฟ้า22,000คันโดยนำรถเก่ามาทดแทนเป็นรถตุ๊กๆไฟฟ้าโครงการ5ปี

ธนาคารออมสินเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถตุ๊กตุ๊ก ที่ลำลูกกา ปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถตุ๊กตุ๊ก ที่ลำลูกกา