ผู้บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุม พร้อมเยี่ยมชมโรงงานผลิตตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

ผู้บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุม พร้อมเยี่ยมชมโรงงานผลิตตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และทดลองขับรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าในครั้งนี้ด้วย

โรงงานลำลูกกา โชว์ผลงานรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และแบตเตอร์รี่ลิเทียมจากเยอรมัน

รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และแบตเตอร์รี่ลิเทียมจากเยอรมัน พร้อมกับทีมงานผู้บริหารโอสถานุเคราะห์

เจ้าหน้าที่ธนาคาร SME.เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถตุ๊ก ตุ๊ก และรถตุ๊ก ตุ๊กไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 14.52 น. เจ้าหน้าที่ธนาคาร SME.พร้อมคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถตุ๊ก ตุ๊ก และรถตุ๊ก ตุ๊กไฟฟ้า ของบริษัท สามล้อไทยจำกัด เจ้าหน้าที่ธนาคาร SME.ได้ให้ความสนใจในการผลิตและส่งเสริมธุรกิจรถตุ๊ก ตุ๊ก พลังงานสะอาด โดยมีคุณอนันต์ สุภัทรวณิช กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับพร้อมนำเจ้าหน้าที่ธนาคาร...

วิดีโอ evtuktukok.com

วิดีโอ evtuktukok.com

วิดีโอ evtuktukok.com

วิดีโอ evtuktukok.com

วิดีโอ evtuktukok.com

วิดีโอ evtuktukok.com

วิดีโอ evtuktukok.com