สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) หนุนรถผู้ผลิตรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

348

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ.ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า โดยขณะนี้ สนพ. อยู่ระหว่างหารือกับผู้ผลิตรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าและผู้ผลิตรถตุ๊กตุ๊กเครื่องยนต์ปกติ ที่ใช้น้ำมันก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ทั่วประเทศ จำนวน 7 ราย ถึงความเป็นไปได้ในการกำหนดให้รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าเป็นโปรดักส์แชมเปียนในการส่งออกไปขายทั่วโลก เพราะปัจจุบันรถตุ๊กตุ๊กของประเทศไทยเป็นที่นิยมของผู้ใช้บริการ และมีการจำหน่ายแล้วใน 3 ประเทศในยุโรป คือ ฝรั่งเศส สวีเดน เดนมาร์ก

ขณะที่การผลิตในประเทศไทย การผลิตรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า หากเกิดขึ้นได้จริง ก็อาจใช้เพื่อการพาณิชย์ และเพื่อการใช้ส่วนบุคคล เพราะคนไทยมีความสามารถ แต่ติดปัญหาแบตเตอรี่ราคาแพงคือ 100,000 บาทต่อลูก และต้องนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งในแผนการสนับสนุนโปรดักส์แชมเปียน จะสนับสนุนให้มีการมีลงทุนตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยด้วย

รถตุ๊กตุ๊ก ออกแบบให้เป็นรถดับเพลิง สำหรับชุมชนที่มีถนน ตรอก ซอกซอยเล็กๆ ทำงานคล่องตัวมากขึ้นเพื่อการดับเพลิงที่ปลอดภัย

“ความคุ้มค่าของรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า คือจะเสียค่าไฟฟ้าคิดเป็นเงิน 0.40 บาทต่อกิโลเมตร (กม.) ขณะที่ตุ๊กตุ๊กเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซหุงต้มมีต้นทุน 1.50 บาทต่อ กม. สามารถประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้ถึง 1.10 บาทต่อ กม. คิดเป็นต้นทุนประหยัดลงวันละ 100 บาท”.