รถสามล้อ ตุ๊ก ตุ๊ก รุ่นตู้เย็น REF (131x360x200)

3227

คุณลักษณะเฉพาะรุ่น
รูปแบบเป็นรถตู้เย็นขนส่งเอนกประสงค์ ขนาดบรรทุกรวม 1 ตัน สามารถออกแบบตัวตู้บรรทุกได้หลายรูปแบบ เพื่อรองรับการใช้งานประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทการใช้งาน
เหมาะสำหรับใช้ในงานขนส่งสินค้า วัตถุดิบ สัมภาระต่างๆ ให้กับลูกค้า และจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

ประเภทกิจการ
เหมาะสำหรับธุรกิจเอกชนต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ธุรกิจเฟรนไชน์ขายสินค้าและอาหาร หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา